OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

Gold kratom v prášku

Tento exkluzivní druh kratomu obsahuje aktivní látky bohaté na c7-hydroxymitragynin a mitragyninové sloučeniny z červeného a zeleného kratomu. Gold kratom je bohatý o alkaloidy, což jsou organické sloučeniny, které se zde střetávají s vlastnostmi Green a Red kratomu. Díky obsahu alkaloidů je gold kratom populární. Milujete kratom jako my? Objednejte si své kratom tričko!