OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

Přinášíme vám aktuální laboratorní testy na čistotu našeho Kratomu pro květen 2023. 

Během krátké doby bude seznam rozšířen i o hodnoty Mitragyninu. 

Děkujeme vám za přízeň!

BÍLÝ KRATOM

ČERVENÝ KRATOM

ZELENÝ KRATOM

Newerse.