OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

Kratom má kromě žádoucích účinků, jako může být např. relaxace, úleva od bolesti nebo zkvalitnění spánku, také nežádoucí vedlejší účinky, které se mohou potencovat pokud se kratom kombinuje s alkoholem. Reakce na kratom je značně individuální, stejně jako reakce na kombinaci kratomu a alkohou.

Kombinace žádných psychoaktivních látek s alkoholem se nedoporučuje kvůli možným nežádoucím účinkům a vážným rizikům. Mezi ty mohou patřit následující:

  • nevolnost a zvracení
  • závratě
  • neklid a zvýšený tlukot srdce
  • zhoršení racionálního rozhodování
  • nekontrolované a nebezpečné chování
  • zhoršení motorických schopností
  • dechová tíseň
  • zvyšování tolerance až závislost.

Mezi další rizikové faktory, které zvyšují šanci na vznik těchto a dalších nežádoucích účinků patří příliš vysoká dávka, nižší věk, psychické potíže či nějaké fyzické onemocnění. Velké riziko představuje fakt, že člověk může trpět nějakým onemocněním, o kterém ani neví. Může se jednat např. o problém se srdcem, onemocnění ledvin, nebo selhávání jater.  Dále je vysoce rizikové kombinovat kratom s dalšími psychoaktivními látkami, s různými léky nebo s drogami.

Účinky kratomu a jeho formy. Je lepší práškový kratom nebo kratom ve formě tablet? | Realkratom.cz  Podle legislativy ČR není kratom schváleným výživovým doplňkem nebo potravinou. Prodává se tedy pouze ke sběratelským a studijním účelům. V žádném případě neslouží ke konzumaci samostatně ani ve směsi s jinými látkami.

Podle legislativy ČR není kratom schváleným výživovým doplňkem nebo potravinou. Prodává se tedy pouze ke sběratelským a studijním účelům. V žádném případě neslouží ke konzumaci samostatně ani ve směsi s jinými látkami.

Newerse.