OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

V poslední době se na ulicích objevuje nový kontroverzní trend, kterým jsou automaty na kratom. Poskytují snadný přístup k získání tohoto populárního produktu, ale zároveň vyvolávají otázky o nutné regulaci. Kontroverze vzbuzují také proto, že jsou často postaveny v blízkosti škol.

V chystané legislativě se uvažuje o zákazu prodeje kratomu osobám mladším 18 let, což by s sebou nejspíš neslo i zákaz těchto prodejních automatů, kde si v současné době může zakoupit kratom i dítě.

Další kontroverzí těchto automatů je často nechvalná kvalita výrobků. Příměs jiných látek v kratomu zvyšuje potencionální závažná rizika. Všechny kratomové produkty od Realkratomu prochází gamma sterilizací. Díky tomu je náš kratom tím nejčistším na trhu. Navíc provádíme pravidelné namátkové testování našich produktů.

Účinky kratomu a jeho formy. Je lepší práškový kratom nebo kratom ve formě tablet? | Realkratom.cz

Podle legislativy ČR není kratom schváleným výživovým doplňkem nebo potravinou. Prodává se tedy pouze ke sběratelským a studijním účelům. V žádném případě neslouží ke konzumaci samostatně ani ve směsi s jinými látkami.
Newerse.