OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

V poslední době se stále více objevují diskuze a zprávy týkající se zákazu kratomu, přírodní psychoaktivní látky pocházející z jihovýchodní Asie. Ten bývá kvůli svým potencionálním vedlejším účinkům a možnostem zneužití především mladistvými vnímán stále jako kontroverzní. 

Dále se na trh kvůli nedostatečné regulaci dostává nekvalitní a nečistý kratom, který může své případné uživatele poškodit. Realkratom se pyšní tím nejčistším kratomem na trhu díky gamma sterilizaci, na kterou máme i certifikát. Zároveň provádíme pravidelné namátkové testování našich produktů. Jedná se tak o nejčistší kratom na trhu.

Je kratom legální?

V současné době je na území České republiky kratom stále legální, ovšem pouze ke sběratelským účelům, a není tak určen ke konzumaci.

Nová chystaná legislativa by měla zakázat prodej kratomu osobám mladším 18 let, což s sebou nejspíš ponese také zákaz prodejních automatů, kde si kratom může zakoupit kdokoliv a kdykoliv. Tyto automaty jsou navíc často postaveny v okolí škol. V souvislosti se zákazem prodeje kratomu dětem se spekuluje také o možném zákazu prodeje kratomu přes internet, dal by se tak pořídit pouze ve specializovaných prodejnách po prokázání věku.

Jaké jsou účinky kratomu? Jak se projevují vedlejší účinky a jaká rizika hrozí? | Realkratom.cz

Podle legislativy ČR není kratom schváleným výživovým doplňkem nebo potravinou. Prodává se tedy pouze ke sběratelským a studijním účelům. V žádném případě neslouží ke konzumaci samostatně ani ve směsi s jinými látkami.

Newerse.