OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

Jak všichni víte, nedávno se na základě hysterických televizních reportáží řešil zákaz kratomu, kde jsme okamžitě reagovali úspěšnou peticí a oslovením s námi spřátelených politicky aktivních osob. Všechno úsilí a prostředky které jsme vynaložili v uplynulých měsících vedly k tomu, že jsme docílili značného úspěchu v této kauze. Škoda, že z tolika firem jsme reálné výsledky a snahu měli jen my a pár dalších. Naše práce spolu s pozitivními personálními změnami ve vládě však přinesla skutečné ovoce.

Zákaz kratomu se nakonec nechystá, avšak je na stole regulace, NA KTERÉ JSME DOSTALI MOŽNOST SE AKTIVNĚ PODÍLET!

A přísná regulace prodeje je na dnešním chaotickém nekontrolovaném českém trhu jediné řešení, jak eliminovat možná rizika spojena s prodejem, včetně "obchodníků", kteří se pro pár korun neštítí ničeho a jak nechat kratom dostupný i nadále.

V Ústeckém deníku i v tištěných novinách dále vyšla reportáž, která kauzu i regulaci sleduje a kde jsme dostali prostor pro naši reakci.

Celý článek si můžeš přečíst zde, anebo v tištených novinách.

Momentálně připravujeme další mediální podporu kratomu a jeden větší rozhovor do známého českého magazínu, na který se můžete taky těšit.

REALKRATOM.CZ

 

 

Newerse.