OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REGULACI KRATOMU A PRODEJI NEZLETILÝM

Kratom jsou sušené a drcené listy tropické rostliny Mitragyna Speciosa rostoucí především v jihovýchodní Asii, kde je již dlouhá léta využíván pro své psychoaktivní účinky. Až v posledních několika málo letech se kratom dostal do hledáčku vědců, kdy se zkoumají jeho potencionální pozitivní účinky, ale i ty negativní. Mezi potencionální pozitivní účinky patří využití při léčbě bolesti, psychických poruch nebo při odvykání od návykových látek.

Mezi negativní účinky kratomu může patřit zvýšený tlukot srdce, neklid, zvýšené pocení a svědění, nevolnost a zvracení a samozřejmě růst tolerance až závislost. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků se zvyšuje se zvyšující se dávkou kratomu. Při vyšších dávkách hrozí také komplikace vzniklé na podkladě nějakého onemocnění srdce, ledvin či jater, o kterém jedinec neměl tušení. Za vysoce rizikové se považuje také kombinace kratomu s alkoholem, drogami či dokonce s některými léky.

V jakých dávkách má kratom stimulační účinky, a v jakých relaxační? Dozvíte se na Realkratom.cz

Podle legislativy ČR není kratom schváleným výživovým doplňkem nebo potravinou. Prodává se tedy pouze ke sběratelským a studijním účelům. V žádném případě neslouží ke konzumaci samostatně ani ve směsi s jinými látkami.

Newerse.